TOPDOG - wat doen wij


Wat leren kinderen, jongeren en jongvolwassenen in een training sociale vaardigheden met honden?


Wat doen wij?


De Topdog HondenSOVAtraining bevat een kennismakingsgesprek, met de matching van een hond met de cliënt, tien trainingssessies, een tussenevaluatie aan het eind van de 5de trainingssessie en een evaluatiesessie.


Baikal

De cliënt leert met een hond omgaan, in alle facetten die je nodig hebt dit verantwoord en plezierig te doen. We gaan uit van natuurlijk hondengedrag en het begrijpen van natuurlijk hondengedrag.


1.Kennismaken

2.Begroetingsrituelen

3.Zien, begrijpen en toepassen van lichaamstaal:

a.Ontspannen gedrag

b.Alert gedrag

c.Imponeergedrag

d.Kalmerend gedrag

e.Vrolijk gedrag

f.Vrijgevig gedrag

 

4.Timing in de omgang met de hond: Snel afwisselen van lichaamstaal, zodat de hond de juiste aanwijzingen kan krijgen op het juiste moment.

5.Leiding geven aan de hond.

6.Aandachtsoefeningen.

7.Basisdressuur:

a.Komen

b.Zitten

c.Volgen

d.Liggen

e.Blijven liggen


8.Spelen met de hond.

9.Verzorgen van de hond.

10.Eventueel toepassen van het geleerde afgelijnd.

11.Eventueel toepassen van het geleerde in situaties op locatie.


Transfer:

De opzet van de training is dat de cliënt zich beter gaat voelen en het geleerde gaat toepassen in de omgang met mensen waardoor de communicatie effectiever, succesvoller en meer bevredigend verloopt.


       Wat levert het de cliënt op?

 

Zelfvertrouwen:

a.De hond doet vriendelijk en vrolijk tegen de cliënt en de trainer vertaalt dit gedrag in positieve termen

b.De hond doet respectvol tegen de cliënt en de trainer vertaalt dit gedrag in positieve termen

c.De hond voert opdrachten van de cliënt uit. De trainer versterkt de positieve ervaringen hiermee nog eens extra, met complimenten geven

d.De hond speelt met de cliënt en heeft plezier vanuit een goede onderlinge relatie

e.De hond laat zich verzorgen door de cliënt als gevolg van onderling vertrouwen


Observeren (kijken):

Zien wat de hond doet. Begrijpen wat het dier wil zeggen.


Afwegingen maken (denken):

Welke mogelijkheden zijn er om met de gedragingen van de hond om te gaan?


Beslissingen nemen (denken):

Ik maak een keuze en ga ervoor.


Een keuze uitvoeren (doen):

Kundig uitvoeren verhoogt kansen op succes.


Expressief zijn in lichaamstaal (doen):

Durf je te laten zien en ruimte in te nemen.


Effectief zijn in lichaamstaal (succeservaringen):

Sociaal acceptabel, kundig uitgevoerde actie levert succes op.


Spelen met communicatie (plezierige ervaringen):

Communiceren is leuk.


Copyright © All Rights Reserved